Основні види товарів та товари для торгівлі.

11.01.2021

Товари виробничого призначення поділяються на постачання і послуги, засоби виробництва та матеріали й напівфабрикати. Остання група у свою чергу включає сировину та промислові вироби. Сировина включає сільськогосподарську продукцію, а також природні продукти (сира нафта). Маркетинг продуктів сільського господарства не схожий маркетинг природних продуктів. Продукція сільського господарства постачаються великою кількістю дрібних виробників. Вони у свою чергу їх сортують, збирають, організовують зберігання, транспортування і збут. Ці товари швидко псуються і в силу своєї сезонності вимагають використання особливих маркетингових прийомів. Напівфабрикати- це матеріальні складові (підлягають доопрацюванню) і комплектуючі вироби. Пряжу перетворюють на полотно, а чавун на сталь. Ціна і сервіс в цьому випадку є маркетинговими об’єктами. Більше інформації на www.ueex.com.ua/exchange-quotations/natural-gas/

До засобів виробництва належать споруди (будівельні об’єкти промислове обладнання) обладнання по типу цехів. Постачання включає в себе обслуговування, виробниче постачання, до послуг належать різні консультації, ремонт.
Товари в основному поділяють за їхньою природою і терміном використання.
Товари довготривалого використання. За своєю природою матеріальні. Каналами збуту є екслюзивні чи звичайні дистриб’ютори. Зазвичай товари багаторазового використання мають інструкції щодо використання, гарантії, сервісне обслуговування. На ринку їх просувають за допомогою реклами і персональних продаж.
Товари короткотривалого використання. Також мають матеріальну природу. Розраховані на масове використання, здебільшого одноразові. У порівнянні з першою групою ціна нижча, прибуток за рахунок величезних обсягів товару. Ефективність функціонування заключається в широкій системі збуту.
Послуги. За своїм характером нематеріальні. Ці об’єкти можуть бути як промисловими, так і споживчими. Ціни варіабельні, залежать від обставин. Збуваються за схемою “оператор-агент”.
Товари широко вжитку класифікують за видом і типом. Серед них товари особливого попиту. Вони мають якісь особливі ознаки та окремі марочні товари. Для покупки даного типу товарів, необхідно докласти сил (автомобілі, житлові будинки).
Товари попереднього вибору. Поділяються на несхожі товари, які мають однакову ціну, але різні характеристики. У схожих товарів різниця в ціні, а характеристики та якість схожі.
Товари з пасивним попитом. Рідкісні за своїм характером, покупці часто не знають про ці товари. Прикладом слугують енциклопедії, земельні ділянки, страхування життя. Вимагають особистого продажу.
Товари повсякденного вжитку. Ці товари купуються без попереднього обдумування. Серед них товари для термінового використання, у разі екстрених випадків (медикаменти). Імпульсної торгівлі й постійного попиту. Придбання подібних товарів виникає через купівельні звички споживачів.